Aankomst en vertrek

De verantwoordelijke verhuur

De verantwoordelijke verhuur handelt de praktische zaken voor je verblijf af en oefent toezicht uit op het jeugdverblijf. De verantwoordelijke is jouw rechtstreekse aanspreekpunt en bij vragen of problemen helpt hij/zij je graag verder. Bij aankomst maak je kennis met de verantwoordelijke verhuur en krijg je zijn/haar contactgegevens.

Bij aankomst

Bij aankomst maakt de verantwoordelijke verhuur je wegwijs in het gebouw en vult samen met jou het luik ‘bij aankomst’ van de aankomst- en vertrekfiche in. Deze fiche bevat alle informatie die nodig is voor een correcte afrekening. Aan de hand van de inventaris wordt vóór het gebruik van het jeugdverblijf alle materiaal nagekeken. Op de aankomst- en vertrekfiche handteken je samen met de verantwoordelijke dat je het lokaal in gebruik neemt zoals beschreven in de inventaris.

Bij vertrek

Bij vertrek doet de verantwoordelijke verhuur de ronde van het jeugdverblijf en de terreinen. Hij vult samen met jou het luik ‘bij vertrek’ van de aankomst- en vertrekfiche in. De meterstanden worden opgenomen, het jeugdverblijf wordt geïnspecteerd. Je ondertekent de fiche opnieuw samen met de verantwoordelijke verhuur.

Na vertrek

Na vertrek storten wij je de de waarborg terug na afhouding van kosten. Je krijgt dan ook een overzicht van deze kosten toegestuurd.

Download het huishoudelijke reglement [pdf, 2 blz.]