Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid

scouts Boortmeerbeek vzw baat Jeugdverblijf Kalleberg uit. Onze scouts- en gidsengroep hecht veel belang aan de privacy van onze huurders.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Algemene informatie

scouts Boortmeerbeek vzw
Schoubroekstraat 21B
3190 Boortmeerbeek
www.scoutsboortmeerbeek.be
O.N.: BE 0879 451 092 RPR Leuven

scouts Boortmeerbeek vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze kan uitoefenen. Als we jou om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kan je zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

1. Gegevens inkijken

Je kan jouw gegevens op aanvraag  raadplegen. Wil je een overzicht krijgen van alle gegevens die we in ons bezit hebben, neem dan contact op met Sofie Barmans (groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be). Vermeld even dat je huurder van Jeugdverblijf Kalleberg bent.

2. Gegevens verbeteren of aanvullen

Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of aanvullen.

3. Gegevens verwijderen

Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
  • De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

4. Gebruik van gegevens beperken

Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

5. Rechten uitoefenen

We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van jouw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of misbruikt.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met Sofie Barmans (groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be).

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming, te bereiken via privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be of door een brief te sturen naar Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, Functionaris voor Gegevensbescherming, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen.

Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je vindt de contactgegevens op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

Welke gegevens verzamelen we?

  • Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Financiële gegevens zoals het bankrekeningnummer.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Onze groep verwerkt deze gegevens voor de huur van Jeugdverblijf Kalleberg en de bijhorende contractuele relatie. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:

  • Een vlotte werking en communicatie met de huurder
  • Het verzekeren van het jeugdverblijf bij Ethias (voor groepen die niet zijn aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen)
  • Communicatie over de zomerkampen met de gemeente Boortmeerbeek en de onmiddellijke buren
  • bankverrichtingen

Je bent verplicht om ons je identificatiegegevens  te bezorgen zodat we een huurovereenkomst kunnen opstellen. Zonder deze gegevens kun je het jeugdverblijf niet huren.

Verkrijgen van de gegevens

Gegevens worden rechtstreeks verkregen van de betrokkene.

Bewaartermijn

Onze groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Hierbij moeten wij rekening houden met verschillende wettelijke termijnen.

Nagenoeg alle gegevens worden ten laatste 10 jaar na het beëindigen van het huurdossier vernietigd.

Toegang tot de gegevens

Onze verantwoordelijken verhuur hebben toegang tot de persoonsgegevens van de huurders om de organisatie van de verhuur mogelijk te maken.

We geven nooit persoonsgegevens door, behalve wanneer dit wettelijke verplicht is. We verkopen ze ook nooit.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. De meest recente versie kan steeds geraadpleegd worden via www.kalleberg.be/privacybeleid.

Laatste aanpassing: 07/07/2020

Cookieverklaring