Jeugdverblijf type A

Wat is een jeugdverblijf type A?

Jeugdverblijf Kalleberg is door Toerisme Vlaanderen erkend als jeugdverblijf type A. Die erkenning is een kwaliteitslabel. Het betekent dat het jeugdverblijf voldoet aan een heleboel criteria op vlak van (brand)veiligheid, inrichting, hygiëne,… Een jeugdverblijf type A herken je aan dit schildje.

Wat zijn de criteria?

De criteria zijn onderverdeeld in deze rubrieken:

Afval

In de gebouwen zijn er vuilnisbakken die:

  • afsluitbaar zijn
  • kunnen gereinigd worden

Buiten de gebouwen is er een plaats voor volle vuilnisbakken en het dagelijks huisvuil.

Kookruimte

  • heeft stromend water

Drinkwater

Bij het gebruik van ander water dan dat van het openbare waterleidingsnet wordt het drinkwater ieder jaar op initiatief van de uitbater ontleed en goed bevonden door een door het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie erkend ontleedcentrum of door de provinciale gezondheidsinspectie. Het attest van de ontleding is ter inzage van de gebruiker.

Sanitair

Er is minstens één toilet per 15 personen. De toiletten zijn:

  • overdekt
  • duidelijk van elkaar afgescheiden
  • verluchtbaar
  • hygiënisch
  • verlicht

Er is stromend water
Er is tenminste één aparte wasruimte.

  • In of aan het verblijf is er, per 15 personen, minstens één kraan met stromend water dat bestemd is voor sanitaire doeleinden.

Gebouw

  • is goed verluchtbaar
  • is steeds proper
  • is goed onderhouden

Verlichting

  • In iedere ruimte en in de gangen is er voldoende verlichting, aangesloten op het elektriciteitsnet

Meubilair

  • Er zijn voldoende tafels in verhouding tot het aantal mogelijke gebruikers
  • Er zijn voldoende stoelen of banken in verhouding tot het aantal mogelijke gebruikers

Slaapruimtes

  • In elke slaapruimte valt rechtstreeks daglicht binnen
  • Elke slaapruimte staat in rechtstreekse verbinding met de buitenlucht
  • Elke slaapruimte heeft een minimaal volume van 4 m³ per persoon
  • In alle slaapruimtes is steeds voldoende ruimte voorzien om bagage te plaatsen zodat de vluchtwegen en de weg naar de vluchtwegen niet door bagage versperd wordt

In ons jeugdverblijf zijn er geen bedden en geen matrassen.

Werking van het jeugdverblijf

  • Het centrum beschikt over een huishoudelijk reglement dat aan de gebruikers overhandigd wordt of dat op een duidelijk zichtbare plaats kenbaar wordt gemaakt aan de gebruikers
  • De verantwoordelijke van het centrum is gekend en steeds bereikbaar door de gebruikers
  • Indien een vereniging meerdere centra uitbaat, wordt er een exploitatierekening gemaakt per centrum.

Andere types jeugdverblijven

Erkende jeugdverblijven zijn volgens uitrustingsniveau onderverdeeld in vier types:

  • Type A
  • Type B
  • Type C
  • Hostels

Per type zijn er een aantal minimumvoorwaarden. Een jeugdverblijf type A moet bijvoorbeeld geen bedden hebben. Een type B moet dan wel weer minimaal bedden hebben, maar bijvoorbeeld ook douches. Een type C is nog beter uitgerust. Zo moeten er onder andere voldoende daglokalen zijn en op de bedden ook dekens, kussens en beschermhoezen liggen. Een hostel heeft een aantal specifieke kenmerken en is bijvoorbeeld geschikt om individuele toeristen te ontvangen. Lees er alles over op de site van het CJT.